Regulamin programu lojalnościowego "kupuj taniej za punkty"

1. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program lojalnościowy "KUPUJ TANIEJ ZA PUNKTY" pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość uzskania rabatu cenowego na zakupione produkty. 
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym awenser.pl
 3. Organizator – Awenser Rafał Pawlik, Ugoszcz 25C, 77-143 Studzienice, NIP 842-17-13-457
 4. Sklep – sklep internetowy awenser.pl
 5. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego regulaminu
 6. Asortyment – produkty, oferowane w Sklepie.
 7. Uczestnik programu - Klient, który jest zarejestrowany i posiada konto klienta w Sklepie.
 8. Konto punktowe - informacja mówiąca o liczbie Punktów posiadanych przez Uczestnika w ramach Programu widniejąca w panelu klienta.
 9. Regulamin sklepu – regulamin dostępny na stronie https://awenser.pl/regulaminy

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczyna się 27.08.2020r. i trwa przez czas nieokreślony – do odwołania przez Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu lojalnościowego, a także obowiązki Organizatora.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim Koncie punktowym. Zgromadzone Punkty umożliwiają otrzymanie rabatu zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Celem prowadzenia Programu lojalnościowego jest zwiększenie zamówień firmy Organizatora.
 6. Prawo do korzystania z konta, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego punkty zostają anulowane.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie spełniająca warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą dokonania zakupów online poprzez zarejestrowane konto klienta w Sklepie, klient staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego.

 

4. KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Kiedy Klient uzbiera odpowiednią ilość punktów otrzymuje rabat na kolejne zamówienie. Rabat zwiększa się w zależności od ilości uzbieranych punktów.
 2. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika Punktów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Uczestnikowi również innych, dodatkowych przywilejów, według uznania Organizatora.

 

5. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 10 zł w Sklepie, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane.
 2. Organizator przyznaje Uczestnikowi 10 punktów za każdą zatwierdzoną opinię produktu wystawioną w Sklepie. Opinia o produkcie musi dotyczyć produktu, który został przez Uczestnika wcześniej zakupiony w Sklepie.
 3. Organizator ma prawo do odjęcia Punktów za zakupione produkty w przypadku zwrotu produktów z zamówienia, za które zostały przyznane Punkty.
 4. Punkty przyznawane są od momentu dnia rozpoczęcia programu, o którym mowa w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 5. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po zrealizowaniu zamówienia (w momencie wysłania zamówienia przez Organizatora).
 6. Kiedy Uczestnik uzbiera wystarczającą ilość punktów, sklep automatycznie obniży cenę za produkty w koszyku przy kolejnym zamówieniu.

 

8. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie założenia Konta w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Awenser Rafał Pawlik, Ugoszcz 25C, 77-143 Studzienice, NIP 842-17-13-457.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę przy tworzeniu Konta.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu.
 5. Pozostałe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie Polityka Prywatności Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu.

 

7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji mailowo na adres: awenser@wp.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas zakładania Konta, edycji danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez przewoźników.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na sklepie awenser.pl.
 2. Wszelkie uchybienia niniejszemu Regulaminowi, wszelkie nadużycia lub oszustwa związane z odbiorem korzyści wynikających z Programu, wszelkie działania na szkodę Organizatora, wszelkie fałszowanie danych przekazanych przez Uczestnika lub przez osobę trzecią działającą na rzecz Uczestnika skutkować będą z mocy prawa pozbawieniem Uczestnika jego statusu, anulowaniem zebranych przez niego punktów lub korzyści, bez jakiejkolwiek rekompensaty ani wcześniejszej wiadomości. Pozbawienie statusu Uczestnika oznacza likwidację Konta i niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl